Maklumat Pemohon

Pendapatan Bulanan
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Potongan Wajib (Mengikut Slip Gaji)
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Pembiayaan
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

PERHATIAN

 1. Bagi Skim Pencen, tempoh pembiayaan tidak melebihi 35 tahun atau tidak melebihi umur 90 tahun yang mana terdahulu.
 2. Bagi Skim KWSP, tempoh pembiayaan terhad kepada umur tamat perkhidmatan atau 35 tahun yang mana terdahulu.
 3. Tempoh maksimum pembiayaan tertakluk kepada pembiayaan kali pertama atau pembiayaan kali kedua.
 4. Pengiraan anggaran kelayakan ini tidak terpakai kepada kumpulan berikut:
  1. Anggota pentadbiran persekutuan - Kelayakan tertakluk kepada Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980;
  2. Anggota pentadbiran Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri - kelayakan tertakluk kepada keputusan Jemaah Menteri dari masa ke semasa; dan
  3. Hakim Mahkamah Persekutuan / Rayuan / Tinggi - kelayakan tertakluk kepada Akta Saraan Hakim 1971.
  Pemohon bagi kategori di atas perlu menghubungi LPPSA bagi mendapatkan pengiraan anggaran kelayakan.
 5. Kalkulator ini hanya boleh diguna pakai untuk:
  1. Pengiraan kelayakan Pinjaman Pertama;
  2. Pengiraan kelayakan Pinjaman Kedua (selesai Pinjaman Pertama) dan
  3. Untuk jenis 1, 2, 3 dan 5 (penyelesaian hutang dengan Bank/Institusi kewangan) sahaja.